חיפוש

כללי

 1. ד. ברויטמן אופטיקה בע"מ (להלן: "החברה", ו/או "האתר" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק") היא בעליו החוקיים של האתר אופטיקה דורון שכתובתו https://opticadoron.co.il. החברה מוכרת ציוד אופטיקה לרבות משקפיים ועדשות מגע – באתר האינטרנט הנ"ל ו/או באמצעות הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו.
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 3. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות הרכישה ו/או רכישה טלפונית ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר בדואר אלקטרוני ו/או כל מדיה אחרת ובכך הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 5. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה. החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 6. על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית ומעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף.
 7. באם המשתמש הוא קטין אשר הינו מתחת לגיל 18, המשתמש מצהיר ומאשר שהרכישה שהוא מבצע באתר ו/או הגלישה באתר היא כדין בהתחשב שהינו קטין ו/או שקיבל את הסכמת האפוטרופוסים הטבעיים ו/או החוקיים.

תנאי הרכישה והמוצרים

 1. המוצרים הנמכרים באתר הינם ציוד אופטיקה לרבות משקפיים, עדשות מגע ומוצרים נוספים שבעל האתר יחליט להציג בחנות המקוונת. פרטיהם מופיעים בדפי האתר השונים ו/או בדף המוצר בפרט.
 2. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים, ככל שיופיעו, יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").
 3. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכן האתר מעת לעת ובפרט את תוכנם של דפי המוצר השונים באתר ואת תנאי המבצעים, לרבות מחירם, תאריך סיום המבצע, תנאי המבצע, תנאי הרכישה, כמות אשר ניתן לקנות בקנייה אחת וכיוצא בזה. השינוי ייכנס לתוקף באופן מידי עם הפרסום המעודכן.
 4. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

שירות לקוחות

 1. במידה שיש צורך בתמיכה, החברה תעמיד דואר אלקטרוני שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

פרטי התקשרות של האתר

 1. דואר אלקטרוני: info (at) opticadoron.co.il , או פנייה דרך עמוד הפייסבוק: https://facebook.com/OpticaDoron .
 2. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת, ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. ככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 2. פרטי המשתמש/המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות SMS, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.
 3. יכול שחלק מהמידע האישי יועבר לצדדים שלישיים לצורך אספקת שירות טוב יותר ו/או לביצוע פעולות שיווק כגון פיקסל פייסבוק, שירותי מפת חום ורימרקטינג.
 4. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות-עסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.
 5. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מאין המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 6. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.

קניין רוחני ובעלות על האתר

 1. כל הזכויות באתר לרבות תמונות, המוצרים עצמם הן לפני מכירתם והן לאחר, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש השייך לחברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 2. התוכן המוצג באתר הנו בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בו.

תוכן האתר ופרסומות בו

 1. באם החברה ו/או האתר אוספים את דואר אלקטרוני המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף המוצר הוא הגובר במידה שקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר. למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצגו לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקנייה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

הגבלת אחריות

 1. התכנים באתר בשום אופן אינם מהווים תחליף לייעוץ מסוג כלשהו לרבות ייעוץ רפואי. ככל שישנו צורך בייעוץ, מומלץ לפנות למומחה בתחום ו/או לאיש המקצוע כדין לשם קבלת הייעוץ הרלוונטי. יובהר כי אין להתבסס על המידע באתר כמות שהוא. ניתן לפנות לחנות הפיזית בכתובת אחד העם 63 פתח תקווה לטובת בדיקה מקצועית על ידי אופטומטריסט מוסמך ואבחון אופטי מקיף.
 2. ככל שהאתר ו/או השירות שמוצע באתר ומחוצה לו נעזר בשירותי צד ג', בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר שייגרם על ידם.
 3. יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע"י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג' ו/או שירות חיצוני. כל האחריות חלה על צד ג', דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.
 4. החברה עושה את מרב המאמצים להעמיד את האתר לרשות משתמשיו באופן רציף ללא הפרעות. עם זאת, ייתכן כי מעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש.
 6. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
  • 1. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו – תוכן, יכולות אחרות ועוד.
  • 2. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
  • 3. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.
  • 4. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
 7. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל הגבלות האחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום, גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.

תנאים נוספים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכול לשיקול הבלעדי של החברה.
 2. לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על עד 2 ימי עסקים, בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.
 4. לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי התמונות המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר מכך שהתמונות מוצגות על גבי מסך מחשב שלעיתים גווניו וצבעיו שונים מהתוצר במציאות. יצוין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים לנסות ולשקף באופן מדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן, ובמידה שקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל, פנו אלינו לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.
 5. המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 6. לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 7. על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או מידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 8. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראיה לביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 9. כותרות הפרקים משמשות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 10. במידה שיש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.
אופטיקה דורון
אחד העם 63, פתח תקווה

לפרטים נוספים

בקרו אותנו (רח' אחד העם 63 פתח תקווה), או השאירו פרטים ונחזור אליכם