חברי כל קופות החולים – שימו לב

יש להביא עמכם את הכרטיס המגנטי למען מימוש ההטבות